Sürdürülebilirlik

SUENO HOTELS

Sürdürülebilirlik

sueno hotels
Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Telerko Turizm A.Ş. Sueno Hotels olarak hizmet vermeye başladığımız ilk gününden itibaren devam eden çevre dostu yaklaşımımıza her geçen gün yenisini eklemeyi hedeflemekteyiz. Bu süreçte gerek personellerimiz gerekse misafirlerimiz ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Tüm çalışma ve faaliyetlerimizde göstermiş olduğumuz hassas yaklaşımımızın yanı sıra çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm konularında gerçekleştirdiğimiz özenli çalışmaların doğal bir yansımalarını yönetim sistemleri ve sertifikalarımızla yansıtmaktayız.

sürdürürlebilirlik anlayışımız
Belge ve Ödüllerimiz

Sueno Hotels Beach Side otelimiz 2006 yılı ve Sueno Hotels Golf/Deluxe Belek otelimiz 2008 yılından itibaren “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni” almaya hak kazanmış bulunmaktadır. Deniz suyunun temizliği ve çevre yönetimi ve eğitimi konularında göstermiş olduğumuz hassasiyet sayesinde; 2007 yılından itibaren Sueno Hotels Beach Side plajımız, 2009 yılından bu yana da Sueno Hotels Golf/Deluxe Belek plajımız aralıksız olarak “Mavi Bayrak Ödülü” almaya hak kazanmıştır. Ayrıca gösterdiğimiz üstün gayret ve özenli çalışmalarımızdan ötürü; çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan, uluslararası eko etiket olan “Yeşil Anahtar Ödülü’ne” 2013 yılından bu yana sahibiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZ
Yol Haritamız

Sürdürülebilirlik bakış açısını tüm paydaşlarımız ile birlikte geliştirmek ve bir yönetim biçimi olarak benimsemek adına attığımız adımlar her geçen gün yeni fırsatlar oluşturmaktadır.

Sueno Hotels olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda önceliğimiz olan;

Misafir odaklı düşünme,

Çalışanlarımıza değerli hissettirme,

Yenilikçi ve yaratıcı fikir odaklı olma,

Tüm alanlarda fark yaratma ve kaliteli hizmet verme anlayışımız ile yol haritamızı oluşturmaya devam etmekteyiz.

TELERKO TURİZM A.Ş.

Sürdürülebilirlik Politikamız

“Sürdürülebilir Gelişme ve Çevre Koruma” olgularından yola çıkarak SUENO HOTELS şirketindeki tüm süreçlerde;

Resmi kurumlar tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

Sürdürülebilirlik bakış açısını bir şirket kültürü haline getirmeyi ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmayı,

Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

Yerel ve genel biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemeyi,

Doğanın kirlenmesini oluşturan etkenlere engel olmayı ve karbon ayak izini azaltmayı,

Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı; zararları azaltmayı,

Kirliliğin önlenmesi amacıyla atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya kontrol altına alarak geri kazanmayı,

Çevre risk analizleri ve hedeflerini oluşturarak aksiyon planlarıyla sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,

Yaşam döngüsü kavramını benimseyerek çevre dostu ürünler kullanmayı,

Tesisimizdeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda görsel ve uygulamalı eğitimler vererek; çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,

Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımını desteklemeyi,

Tüm çalışanlarımızla birlikte kişisel gelişim, beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli arttırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,

İnsan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen tüm yasalara tam uyum sağlamayı,

İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi konularına azami özen göstermeyi,

Çalışacağı pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip tüm personel adaylarının; yaş, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, engellilik, sosyo-ekonomik durum ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin işletmemizin tüm kademelerinde istihdamını sağlamayı,

Tüm çalışanlarımıza eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkânı sunmayı,

Tüm çalışanlarımız, taşeronlar ve misafirler için sağlıklı ve güvenli çalışma ve yaşama ortamı oluşturmayı,

Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip, olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,

Toplumun ve yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmeyi ve iş birlikleri yapmak adına imkân yaratmayı,

Yöremizin kalkınmasına faydalı olabilecek her türlü girişimi desteklemeyi,

Yöre halkı ile personelimizin uyum içerisinde bir ilişki kurmalarını sağlamayı,

Bölgesel kalkınma adına kurulan vakıf, dernek ve birlikleri desteklemeyi ve mümkün olan tüm süreçlerde iş birliği yapmayı,

Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel etkinliklere katılmayı,

Faaliyet gösterilen coğrafyada bulunan tarihi değerler ve kültürel farklılıkları korumayı ve saygı göstermeyi,

Kültürel mirasın gelecek nesillere güçlendirilerek taşınmasına çaba göstermeyi,

Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamayı,

Sürdürülebilir, esnek, şeffaf, hızlı iş süreçlerini yaygınlaştırmak ve verimliliği arttırmak için çevre dostu sonuçları analiz ederek doğru dijital dönüşüm süreçlerini işletmeye uyarlamayı,

Çalışanlarımız ve misafirlerimiz ile ilgili tüm bilgilerin güvenliğini sağlamayı,

Misafirlerimizi odak noktası olarak kabul etmeyi, beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit edip, maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı,

Her bir memnuniyetsizliği tek tek ele alarak memnuniyete dönüştürmeyi,

Tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarfetmeyi, adil ticaret uygulamalarını hayata geçirmeyi,

Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen tüm süreçlerde, hijyenik ortam koşullarında güvenilir gıda üretmeyi,

Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları almayı,

hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

  • 444 66 77
  • 0 850 723 66 77